Rudzki sanepid w liczbach

Rudzki sanepid w liczbach

Ponad 24 tys. kontroli przeprowadziła w ubiegłym roku Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej. Do tego wydano 328 decyzji administracyjnych, 326 decyzji płatniczych i nałożono 103 mandaty karne na łączną kwotę ponad 20 tys. zł. Praca jednostki skupiła się w głównej mierze na działaniach związanych ze zwalczaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2 i przeciwdziałaniu COVID-19. Sprawozdanie z działalności rudzkiego sanepidu zaprezentowane zostało podczas sesji Rady Miasta.

– W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni i zaangażowani do prac związanych ze zwalczaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Ich ogromny wysiłek i zaangażowanie jest nie do przecenienia – powiedziała Renata Cieślik-Tarkota, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej. – Z uwagi na stan epidemii w roku 2021 w obiektach przeprowadzono znacznie ograniczoną liczbę kontroli. Jednak na podstawie analizy danych oraz posiadanej dokumentacji można stwierdzić, że stan sanitarno-techniczny nadzorowanych placówek w ubiegłym roku nie uległ pogorszeniu – dodaje.

W roku 2021 na terenie Rudy Śląskiej zarejestrowano 11 494 zachorowania na choroby zakaźne, z czego 900 osób było hospitalizowanych. Jest to ogromny wzrost w porównaniu do lat poprzednich, gdzie liczba chorób zakaźnych w mieście w 2020 roku wyniosła 6998, z kolei w 2019 roku – 1586. Spośród liczby wszystkich przypadków chorób zakaźnych, 10 583 zakażenia były wywołane wirusem SARS-CoV-2, z czego 421 osób było hospitalizowanych. Spośród wszystkich chorujących zmarło 225 osób. Status ozdrowieńca uzyskały 5 433 osoby.

W 2021 roku zarejestrowano 73 ogniska epidemiczne wywołane przez COVID-19. Wystąpiły one w: szkołach – 22 ogniska, 217 zachorowań; przedszkolach – 10 ognisk, 73 zachorowania; żłobku – 1 ognisko, 5 zachorowań; ośrodku opiekuńczo-wychowawczym – 1 ognisko, 2 zachorowania; domach pomocy społecznej – 2 ogniska, 19 zachorowań; szpitalu miejskim – 17 ognisk, 177 zachorowań; zakładach pracy – 19 ognisk, 176 zachorowań; zakładzie produkcyjnym – 1 ognisko, 4 zachorowania.

Inne choroby zakaźne wykazane w sprawozdaniu to: ospa wietrzna (277 przypadków), płonica (17 przypadków), gruźlica (20 przypadków), krztusiec, borelioza, przewlekłe WZW typu B, bakteryjne i wirusowe zakażenia jelitowe. Ich liczba zmniejszyła się nieco w stosunku do roku poprzedniego. W związku ze zgłoszonymi wybranymi chorobami zakaźnymi przeprowadzono 22 755 wywiadów epidemiologicznych z uwzględnieniem m.in.: środowiska chorego, daty zachorowania, objawów choroby, szczepień oraz osób z najbliższego otoczenia. W trakcie wykonywania tych czynności prowadzano również edukację zdrowotną.

W 2021 r. na terenie podległym PPIS w Rudzie Śląskiej działalność prowadziły 1 143 zakłady. Wykonano łącznie 625 kontroli i rekontroli, dodatkowo 213 kontroli w obiektach żywieniowo-żywnościowych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Wydano łącznie 68 decyzji administracyjnych, w tym m.in.: 46 nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień sanitarno-technicznych czy 15 decyzji prolongujących termin wykonania decyzji administracyjnych.

Nadzorem Sekcji Higieny Pracy objęto 270 zakładów pracy, w których zatrudnionych jest ponad 20 tys. pracowników. Zdecydowaną większość nadzorowanych zakładów (74,8%) stanowiły mikro i małe przedsiębiorstwa, zatrudniające do 50 pracowników. Największą grupę stanowią pracownicy zatrudnieni w kopalniach węgla kamiennego – 5364 osoby. Z uwagi na niską liczbę zgłaszanych interwencji można wywnioskować, że pracodawcy spełniają wymagania określone przepisami prawa.

W roku 2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej wydał 29 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej oraz 56 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Stanowi to spadek w stosunku do roku 2020, gdzie wydano 38 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej i 61 decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży pod nadzorem rudzkiego PPIS znajduje się 150 placówek. W 2021 roku skontrolowano 49 obiektów, przeprowadzono 118 kontroli, wydano 32 decyzje administracyjne oraz 5 decyzji płatniczych. W wyniku 29 kontroli w placówkach nauczania, wychowania i opieki mających na celu ocenę realizacji wytycznych przeciwepidemicznych – nie stwierdzono nieprawidłowości i nie nałożono mandatów karnych.

Jednostka w minionym roku współpracowała z innymi służbami kontroli w mieście, m.in. z: Policją (kontrole w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwepidemicznych), Państwową Inspekcją Weterynaryjną, Prokuraturą Rejonową w Rudzie Śląskiej, Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Farmaceutyczną (pobrano do badań laboratoryjnych 5 próbek suplementu diety), Miejskim Centrum Kultury (podczas organizacji „Ogrodów śniadaniowych”), Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji (podczas Biegu Wiewiórki), Urzędem Miasta.

W zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej zostało przeprowadzonych 12 interwencji programowych oraz 17 interwencji nieprogramowych, dodatkowo zrealizowano 5 ponadplanowych przedsięwzięć. Wśród nich można wymienić np. program edukacji tytoniowej „Bieg po zdrowie”, plan edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”, program profilaktyki raka skóry „Znamię! Znam je?”, „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” czy kampanię społeczną „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”. Ciekawym pomysłem była akcja pomiaru ciężaru tornistrów i masy ciała dzieci klas I-III w Szkole Podstawowej nr 40.

Źródło: Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej

Previous Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn za zniszczenie mienia i naruszenie miru domowego
Next Przedszkole w wakacyjnych miesiącach

Może to Ci się spodoba

Dlaczego zdrowie psychiczne jest tak ważne

Choroba psychiczna to fizyczna choroba mózgu, która powoduje zaburzenia myślenia, zachowania, energii i emocji. Jest to istotny problem w naszym społeczeństwie. Dotyka więcej osób niż mogłoby się wydawać, w tym

Szkolenie w zakresie komunikacji z osobami niesłyszącymi

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się szkolenie (02.03.2017r.) z zakresu komunikowania się z osobami niesłyszącymi, poprowadzone przez p. Monikę Folwarczną oraz p. Adama Janulka, przedstawicieli Fundacji PL –

Msza święta w intencji małopolskiej Policji w Katedrze Królewskiej na Wawelu

Tegoroczne obchody Święta Policji w Małopolsce rozpoczęła uroczysta msza święta w Katedrze Wawelskiej, która odbyła się  w niedzielę, 16 lipca 2017 r. o godz.10.00. Mszę celebrował  Krajowy Duszpasterz Policji, Biskup

Noc Muzeów w Komendzie Głównej Policji. Wśród uczestników policjant z Krakowa

Przed kilkoma dniami w Komendzie Głównej Policji odbyła się ”Noc Muzeów”. Bramy KGP otwarte były dla zwiedzających od godziny 18:00 do północy. Ilość chętnych była tak duża, że już na

Sprawca brutalnego rozboju został zatrzymany przez krakowskich policjantów

Policjanci z VI Komisariatu Policji w Krakowie zatrzymali sprawcę rozboju do jakiego doszło pod koniec listopada ubiegłego roku. Wówczas na wracającego po pracy do domu kierowcę MPK napadł mężczyzna. Usłyszał

Małopolscy policjanci zatrzymali 3 oszustów wyłudzających pieniądze od starszych osób metodą na „wypadek krewnego”

Małopolscy policjanci zatrzymali 3 oszustów wyłudzających pieniądze od starszych osób metodą na „wypadek krewnego”. To tzw. „kurierzy” – grozi im 8 lat pozbawienia wolności. Dwóch z nich zostało zatrzymanych z

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź