Rudzki sanepid w liczbach

Rudzki sanepid w liczbach

Ponad 24 tys. kontroli przeprowadziła w ubiegłym roku Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej. Do tego wydano 328 decyzji administracyjnych, 326 decyzji płatniczych i nałożono 103 mandaty karne na łączną kwotę ponad 20 tys. zł. Praca jednostki skupiła się w głównej mierze na działaniach związanych ze zwalczaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2 i przeciwdziałaniu COVID-19. Sprawozdanie z działalności rudzkiego sanepidu zaprezentowane zostało podczas sesji Rady Miasta.

– W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni i zaangażowani do prac związanych ze zwalczaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Ich ogromny wysiłek i zaangażowanie jest nie do przecenienia – powiedziała Renata Cieślik-Tarkota, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej. – Z uwagi na stan epidemii w roku 2021 w obiektach przeprowadzono znacznie ograniczoną liczbę kontroli. Jednak na podstawie analizy danych oraz posiadanej dokumentacji można stwierdzić, że stan sanitarno-techniczny nadzorowanych placówek w ubiegłym roku nie uległ pogorszeniu – dodaje.

W roku 2021 na terenie Rudy Śląskiej zarejestrowano 11 494 zachorowania na choroby zakaźne, z czego 900 osób było hospitalizowanych. Jest to ogromny wzrost w porównaniu do lat poprzednich, gdzie liczba chorób zakaźnych w mieście w 2020 roku wyniosła 6998, z kolei w 2019 roku – 1586. Spośród liczby wszystkich przypadków chorób zakaźnych, 10 583 zakażenia były wywołane wirusem SARS-CoV-2, z czego 421 osób było hospitalizowanych. Spośród wszystkich chorujących zmarło 225 osób. Status ozdrowieńca uzyskały 5 433 osoby.

W 2021 roku zarejestrowano 73 ogniska epidemiczne wywołane przez COVID-19. Wystąpiły one w: szkołach – 22 ogniska, 217 zachorowań; przedszkolach – 10 ognisk, 73 zachorowania; żłobku – 1 ognisko, 5 zachorowań; ośrodku opiekuńczo-wychowawczym – 1 ognisko, 2 zachorowania; domach pomocy społecznej – 2 ogniska, 19 zachorowań; szpitalu miejskim – 17 ognisk, 177 zachorowań; zakładach pracy – 19 ognisk, 176 zachorowań; zakładzie produkcyjnym – 1 ognisko, 4 zachorowania.

Inne choroby zakaźne wykazane w sprawozdaniu to: ospa wietrzna (277 przypadków), płonica (17 przypadków), gruźlica (20 przypadków), krztusiec, borelioza, przewlekłe WZW typu B, bakteryjne i wirusowe zakażenia jelitowe. Ich liczba zmniejszyła się nieco w stosunku do roku poprzedniego. W związku ze zgłoszonymi wybranymi chorobami zakaźnymi przeprowadzono 22 755 wywiadów epidemiologicznych z uwzględnieniem m.in.: środowiska chorego, daty zachorowania, objawów choroby, szczepień oraz osób z najbliższego otoczenia. W trakcie wykonywania tych czynności prowadzano również edukację zdrowotną.

W 2021 r. na terenie podległym PPIS w Rudzie Śląskiej działalność prowadziły 1 143 zakłady. Wykonano łącznie 625 kontroli i rekontroli, dodatkowo 213 kontroli w obiektach żywieniowo-żywnościowych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Wydano łącznie 68 decyzji administracyjnych, w tym m.in.: 46 nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień sanitarno-technicznych czy 15 decyzji prolongujących termin wykonania decyzji administracyjnych.

Nadzorem Sekcji Higieny Pracy objęto 270 zakładów pracy, w których zatrudnionych jest ponad 20 tys. pracowników. Zdecydowaną większość nadzorowanych zakładów (74,8%) stanowiły mikro i małe przedsiębiorstwa, zatrudniające do 50 pracowników. Największą grupę stanowią pracownicy zatrudnieni w kopalniach węgla kamiennego – 5364 osoby. Z uwagi na niską liczbę zgłaszanych interwencji można wywnioskować, że pracodawcy spełniają wymagania określone przepisami prawa.

W roku 2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej wydał 29 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej oraz 56 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Stanowi to spadek w stosunku do roku 2020, gdzie wydano 38 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej i 61 decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży pod nadzorem rudzkiego PPIS znajduje się 150 placówek. W 2021 roku skontrolowano 49 obiektów, przeprowadzono 118 kontroli, wydano 32 decyzje administracyjne oraz 5 decyzji płatniczych. W wyniku 29 kontroli w placówkach nauczania, wychowania i opieki mających na celu ocenę realizacji wytycznych przeciwepidemicznych – nie stwierdzono nieprawidłowości i nie nałożono mandatów karnych.

Jednostka w minionym roku współpracowała z innymi służbami kontroli w mieście, m.in. z: Policją (kontrole w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwepidemicznych), Państwową Inspekcją Weterynaryjną, Prokuraturą Rejonową w Rudzie Śląskiej, Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Farmaceutyczną (pobrano do badań laboratoryjnych 5 próbek suplementu diety), Miejskim Centrum Kultury (podczas organizacji „Ogrodów śniadaniowych”), Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji (podczas Biegu Wiewiórki), Urzędem Miasta.

W zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej zostało przeprowadzonych 12 interwencji programowych oraz 17 interwencji nieprogramowych, dodatkowo zrealizowano 5 ponadplanowych przedsięwzięć. Wśród nich można wymienić np. program edukacji tytoniowej „Bieg po zdrowie”, plan edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”, program profilaktyki raka skóry „Znamię! Znam je?”, „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” czy kampanię społeczną „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”. Ciekawym pomysłem była akcja pomiaru ciężaru tornistrów i masy ciała dzieci klas I-III w Szkole Podstawowej nr 40.

Źródło: Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej

Previous Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn za zniszczenie mienia i naruszenie miru domowego
Next Przedszkole w wakacyjnych miesiącach

Może to Ci się spodoba

Kolejowe konsultacje

17 maja o godz. 17:00 w Stacji Biblioteka w Rudzie Śląskiej odbędą się konsultacje społeczne dotyczące możliwości budowy dodatkowych torów na trasie Katowice – Gliwice. Założeniem planowanej inwestycji jest oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od

Dni Bezpiecznego Internetu

W ramach obchodów Dni Bezpiecznego Internetu (Tygodnia Bezpiecznego Internetu) w 2017 roku obchodzonego pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”, policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie wspólnie z dyrekcją oraz

Służba i pasja – spotkanie pań w MSWiA w dniu ich święta

Z okazji Dnia Kobiet Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak zaprosił wyróżniające się funkcjonariuszki służb mundurowych. Jedną z nich była przedstawicielka małopolskiej Policji starszy sierżant Patrycja Pszczelińska. 8 marca

Utrudnienia na autostradzie A4 w miejscowości Staniątki – w kierunku Krakowa

W związku z naprawą lewego pasa jezdni północnej autostrady A4 – wysokość miejscowości Staniątki na odcinku 400 metrów (od km 436+300 do km 436+700) w poniedziałek 7 sierpnia 2017r. od godz. 05:00

Porozumienie Akademii Górniczo- Hutniczej i Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Tadeusz Słomka oraz Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak podpisali dzisiaj porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na

Funkcjonariusze odzyskali skradzionego we Francji mercedesa klasy S, wartego 0,5 mln złotych i zatrzymali sprawcę tej kradzieży z włamaniem

15 maja br. policjanci wydziału  do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie uzyskali informację,  że  luksusowy Mercedes wart 522 tys. złotych, skradziony z francuskiej wypożyczalni aut ,może

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź